کلیدواژه‌ها = بافت تاریخی
تعداد مقالات: 3
1. تجربیات جهانی برای توانمندسازی جوامع در بافت های شهری

دوره 3، شماره 39 و 40، پاییز 1391، صفحه 83-94

ترانه صابری ناصری


3. مجموعه پذیرایی، اقامتی، گردشگری شهشهان اصفهان

دوره 2، شماره 27 و 28، تابستان 1388، صفحه 88-93

مصطفی نکویی؛ مرتضی جعفری فشارکی؛ سید احمد حسینی نیا؛ حامد شفیعی