کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
تعداد مقالات: 11
1. ساماندهی و توانمندسازی محلات نابسامان با رویکرد ارزشگرایی

دوره 4، شماره 45 و 46، تابستان 1393، صفحه 52-71

ناصر مشهدیزاده دهاقانی؛ فرامرز رستمی


5. تجربۀ بهسازی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی سنندج: دیدگاههای ذینفعان

دوره 3، شماره 33 و 34، زمستان 1389، صفحه 10-21

پویا علاءالدینی؛ احمد غنی


8. تشکیل نهاد اجتماعی محله گام نخست در تحقق اهداف توانمندسازی بافت های غیررسمی

دوره 2، شماره 29 و 30، زمستان 1388، صفحه 114-123

نصرالله دهقان؛ حسین فهیمی زاده