کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 4
1. امنیت زنان و قلمروگرایی در محل های سنتی

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 175-185

فاطمه جم؛ مریم محمدی


2. ظرفیت‌های زنان در توسعه محلی مناطق فقیرنشین و کاهش نابرابری جنسیتی

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 108-128

نواب میرزایی؛ کمال نوذری


3. حق شهروندی زنان و انتخاب وسیلة تردد

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 186-193

الهام ضابطیان


4. آگاهی زنان از حقوق مدنی

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 100-107

مریم زارعیان؛ نفیسه اردلانی