کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده شهری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و واکاوی تجربه مدیریت بهسازی و ساماندهی میدان شهدا مشهد

دوره 4، شماره 43 و 44، زمستان 1392، صفحه 121-134

آمنه زاهدی محبوب؛ سید ایمان ملک آبادی