کلیدواژه‌ها = مدیریت و برنامه ریزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحول قطعنامه های مرمت شهری در ایران

دوره 1، شماره 3، بهار 1380، صفحه 14-31

نیلپر هنرور