کلیدواژه‌ها = مشارکت همگانی
تعداد مقالات: 1
1. میلتون کینز: نگاهی نو به برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید

دوره 1، شماره 6 و 7، بهار 1381، صفحه 142-153

پروین پرتوی (ترجمه و تلخیص)