کلیدواژه‌ها = ساماندهی
تعداد مقالات: 6
1. تألیف پیوندهای نوین در بافت های شهری باارزش مطالعة موردی: خیابان دهم فروردین یزد

دوره 4، شماره 45 و 46، تابستان 1393، صفحه 28-51

کاظم قربانی؛ کاظم مندگاری؛ محمدرضا نقصان محمدی


2. ساماندهی و توانمندسازی محلات نابسامان با رویکرد ارزشگرایی

دوره 4، شماره 45 و 46، تابستان 1393، صفحه 52-71

ناصر مشهدیزاده دهاقانی؛ فرامرز رستمی