کلیدواژه‌ها = ارزش زیست محیطی
تعداد مقالات: 1
1. محیطهای تاریخی طبیعی، حوزه ای جدید در گردشگری و مرمت

دوره 1، شماره 12 و 13، پاییز 1382، صفحه 78-82

فرامرز پارسی