کلیدواژه‌ها = تمرکز زدایی
تعداد مقالات: 1
1. تمرکز زدایی مدیریت زمین شهری در جهت تخصیص بهینه منابع

دوره 1، شماره 15 و 16، تابستان 1383، صفحه 36-51

حمیده محمدزاده تیتکانلو