کلیدواژه‌ها = مجموعه پذیرایی
تعداد مقالات: 1
1. مجموعه پذیرایی، اقامتی، گردشگری شهشهان اصفهان

دوره 2، شماره 27 و 28، تابستان 1388، صفحه 88-93

مصطفی نکویی؛ مرتضی جعفری فشارکی؛ سید احمد حسینی نیا؛ حامد شفیعی