کلیدواژه‌ها = محبه صابون پزخانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحقق طرح های نوسازی و بهسازی نمونه موردی: محله صابون پز خانه

دوره 3، شماره 31 و 32، تابستان 1389، صفحه 135-148

راضیه رضازاده؛ مریم محمدی؛ لاله لطیفی اسکویی