کلیدواژه‌ها = بابل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص های مسکن در سکونتگاه های غیر رسمی نمونه موردی: محله کتی شرقی و غربی بابل

دوره 3، شماره 39 و 40، پاییز 1391، صفحه 96-111

محمد شیخی؛ سعید ابراهیم نیا سماکوش؛ محمد دامادی