کلیدواژه‌ها = زندگی روزمـره
تعداد مقالات: 2
1. تبیین مفهوم "حق به شهر" بر مبنای دستگاه فکری هانری لُـهِ فور

دوره 4، شماره 49 و 50، تابستان 1394، صفحه 74-67

آیدین ترکمه؛ آناهید شیرخدایی


2. کندوکـاوی سـاختاری در مسـاله حق‌ بر شـهر

دوره 4، شماره 49 و 50، تابستان 1394، صفحه 165-183

وحید حائری