کلیدواژه‌ها = نظریه شـهری انتقـادی
تعداد مقالات: 1
1. ردیابی انگاشـت عدالت در نظریه های شـهر و شهرنشینی:نظریه شهری انتقادی و نظریه حق به شـهر

دوره 4، شماره 49 و 50، تابستان 1394، صفحه 100-113

پویا جودی گلر؛ روزبه زمانیان؛ حمید فتحی