کلیدواژه‌ها = رویکرد یکپارچه
تعداد مقالات: 1
1. فرآیند بازآفرینی شهری : جنوا، نمونه ای از رویکرد توسعه شهری یکپارچه

دوره 3، شماره 41 و 42، پاییز 1391، صفحه 97-103

الهام دربان رضایی؛ منصور نجفی