دوره و شماره: دوره 4، شماره 47 و 48، زمستان 1393، صفحه 1-180 (فقط چکیده مقاله ها قابل دریافت است.) 
11. چالش های نهادی در بازآفرینی پایدار شهری

صفحه 112-121

حسین کلانتری خلیل آباد؛ احمد پوراحمد؛ سید رفیع موسوی؛ مهدی شیری پور


18. معرفی کتاب

صفحه 152-163

سید مجتبی موسویان؛ محمود پورسراجیان