دوره و شماره: دوره 2، شماره 25 و 26، پاییز 1387، صفحه 1-168 
10. عوامل هویت زای شهر بومی ایرانی

صفحه 60-70

فاطمه مهدی‌زاده سراج؛ طناز طباطبایی


12. نگرشی بر مفهوم شهر از منظر انرژی و پایداری

صفحه 92-102

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ ندا سادات صحراگرد مفرد


17. تحولات مفهوم شهر جلفا

صفحه 142-147

محمد باقر کبیر صابر


18. چالش هویت در شهرهای جدید

صفحه 148-157

محمد مهدی عزیزی؛ پارسا ارباب