نویسنده = صادق صادق پور اقدام
نگاهی اجمالی بر اجلاس مجمع جهانی شهری

دوره 3، شماره 37 و 38، آبان 1390، صفحه 133-137

صادق صادق پور اقدام