نویسنده = رویا وفایی
روایت بازار

دوره 4، شماره 49 و 50، شهریور 1394، صفحه 322-325

رویا وفایی