نویسنده = محمد مهدی عزیزی
ارائه راهبردهای توسعه فضاهای رها شده شهری نمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزد

دوره 3، شماره 41 و 42، مهر 1391، صفحه 104-118

محمد مهدی عزیزی؛ مجتبی آراسته


چالش هویت در شهرهای جدید

دوره 2، شماره 25 و 26، آذر 1387، صفحه 148-157

محمد مهدی عزیزی؛ پارسا ارباب