نویسنده = طناز طباطبایی
عوامل هویت زای شهر بومی ایرانی

دوره 2، شماره 25 و 26، آذر 1387، صفحه 60-70

فاطمه مهدی‌زاده سراج؛ طناز طباطبایی