نویسنده = سمانه ابراهیم‌پور
«کیفیت زندگی»، مفهومی به‌غایت پیچیده

دوره 4، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 12-35

ژاله شادی‌طلب؛ سمانه ابراهیم‌پور


غیبت تحلیل جنسیتی در پژوهش‌های کیفیت زندگی شهری ایران

دوره 4، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 130-142

سمانه ابراهیم‌پور


در جستجوی شهروندی فراگیر

دوره 4، شماره 57 و 58، شهریور 1396، صفحه 19-43

ژاله شادی‌طلب؛ سمانه ابراهیم‌پور


کار شایسته: حق شهروندی زنان کارگر

دوره 4، شماره 57 و 58، شهریور 1396، صفحه 129-155

ژاله شادی‌طلب؛ سمانه ابراهیم‌پور؛ سونیا غفاری