نویسنده = آزیتا غفوری (صرافها)
تاثیر بازارچه های مرزی بر اقتصاد شهری

دوره 1، شماره 15 و 16، شهریور 1383، صفحه 141-144

آزیتا غفوری (صرافها)


خلاصه گزارش بخش اقتصادی «طرح ساماندهی محلات ایلام»

دوره 1، شماره 14، اسفند 1382، صفحه 120-130

آزیتا غفوری (صرافها)