نویسنده = بهرنگ اقبالی
پوسته های تطبیق پذیر و خرداقلیم ها

دوره 2، شماره 21 و 22، اسفند 1386، صفحه 139-143

بهرنگ اقبالی