نویسنده = محمد حسین وافی
نگرشی دوباره به طراحی شهری محله جماله اصفهان

دوره 2، شماره 27 و 28، شهریور 1388، صفحه 104-111

محمد حسین وافی