نویسنده = سید مجتبی موسویان
بازآفرینی شهری و مشارکت؛ گفت‌وگو با آذر تشکر

دوره 4، شماره 62، مهر 1397، صفحه 114-117

سید مجتبی موسویان


معرفی کتاب: کتاب «بارسلون »

دوره 4، شماره 53 و 54، شهریور 1395، صفحه 281-283

سید مجتبی موسویان


معرفی کتاب: کتاب های ترجمه‌ شـده از هانری لُـهِ فور در ایران

دوره 4، شماره 49 و 50، شهریور 1394، صفحه 279-281

سید مجتبی موسویان


معرفی کتاب

دوره 4، شماره 47 و 48، اسفند 1393، صفحه 152-163

سید مجتبی موسویان؛ محمود پورسراجیان


معرفی کنفرانس و همایش

دوره 3، شماره 41 و 42، مهر 1391، صفحه 156-169

سید مجتبی موسویان


معرفی کتاب

دوره 3، شماره 37 و 38، آبان 1390، صفحه 152-155

فرزین بیک؛ سید مجتبی موسویان