نویسنده = Rezvan Dalvand
نقش بازآفرینی با رویکرد محرک توسعه در محلات سنتی (نمونه موردی: محله حاجی شهر همدان)

دوره 4، شماره 53 و 54، شهریور 1395، صفحه 54-76

حسن سجادزاده؛ رضوان دالوند؛ مریم حمیدی‌نیا