نویسنده = الهه پژوتن
دانش و کنش زنان در مکان‌سازی: مرور دو تجربه

دوره 4، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 143-147

الهه پژوتن


معرفی ساختار برنامه جایزه معماری آقاخان (AKAA) و تجارب برتر در این برنامه فرهنگی

دوره 4، شماره 51 و 52، اسفند 1394، صفحه 16-32

الهه پژوتن؛ آرمان میرزاخانی؛ پریا پارسا


رویداد جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری

دوره 4، شماره 47 و 48، اسفند 1393، صفحه 170-171

الهه پژوتن