کلیدواژه‌ها = اجتماع محلی
ضرورت اتخاذ رویکرد محله‌مبنا در احیای بافت های تاریخی شهرها

دوره 4، شماره 45 و 46، شهریور 1393، صفحه 72-93

بهادر زمانی؛ سارا شمس


نقش دارایی های محلی در حل معضلات بافتهای نابسامان شهری

دوره 3، شماره 31 و 32، شهریور 1389، صفحه 73-86

امیر محمد معززی مهرطهران؛ سارا امینی لاری