کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
ساماندهی و توانمندسازی محلات نابسامان با رویکرد ارزشگرایی

دوره 4، شماره 45 و 46، شهریور 1393، صفحه 52-71

ناصر مشهدیزاده دهاقانی؛ فرامرز رستمی


تشکیل نهاد اجتماعی محله گام نخست در تحقق اهداف توانمندسازی بافت های غیررسمی

دوره 2، شماره 29 و 30، اسفند 1388، صفحه 114-123

نصرالله دهقان؛ حسین فهیمی زاده