کلیدواژه‌ها = چالش
چالش های نهادی در بازآفرینی پایدار شهری

دوره 4، شماره 47 و 48، اسفند 1393، صفحه 112-121

حسین کلانتری خلیل آباد؛ احمد پوراحمد؛ سید رفیع موسوی؛ مهدی شیری پور