کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
ارزیابی پروژه «مشارکت محله» طبرسی با استفاده از مدل جامع بازآفرینی شهری

دوره 3، شماره 41 و 42، مهر 1391، صفحه 119-133

محمدسعید ایزدی؛ محمد حسین کاظمی اندریان


مدیریت هماهنگ شهری برای ساماندهی بافتهای فرسوده شهری (تجربه ساماندهی بافت فرسوده شهر آران وبیدگل)

دوره 3، شماره 33 و 34، اسفند 1389، صفحه 81-96

لطف الله فروزنده دهکردی؛ علی اصغر شیره پز آرائی؛ مقداد نمکی؛ محمود سرکاری


«کوچه امن» راهکاری در مدیریت بحران جهت ایمن سازی بافت های فرسوده نمونه موردی محله نعمت آباد تهران

دوره 3، شماره 31 و 32، شهریور 1389، صفحه 122-134

بهمن ادیب زاده؛ سید ابراهیم حسینی؛ ندا بلانیان


بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحقق طرح های نوسازی و بهسازی نمونه موردی: محله صابون پز خانه

دوره 3، شماره 31 و 32، شهریور 1389، صفحه 135-148

راضیه رضازاده؛ مریم محمدی؛ لاله لطیفی اسکویی


الگوی مسکن مشارکتی جویباره

دوره 2، شماره 27 و 28، شهریور 1388، صفحه 42-49

غلامرضا عمرانی


مجموعه پذیرایی، اقامتی، گردشگری شهشهان اصفهان

دوره 2، شماره 27 و 28، شهریور 1388، صفحه 88-93

مصطفی نکویی؛ مرتضی جعفری فشارکی؛ سید احمد حسینی نیا؛ حامد شفیعی