کلیدواژه‌ها = بهسازی
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحقق طرح های نوسازی و بهسازی نمونه موردی: محله صابون پز خانه

دوره 3، شماره 31 و 32، شهریور 1389، صفحه 135-148

راضیه رضازاده؛ مریم محمدی؛ لاله لطیفی اسکویی


اسکان غیررسمی در مشهد: بررسی وضعیت سکونتگاهها و تمهیدات ساماندهی

دوره 2، شماره 23 و 24، شهریور 1387، صفحه 76-87

پویا علاءالدینی؛ آراز امین ناصری


اصطلاحات و واژه شناسی مرمت

دوره 1، شماره 12 و 13، آذر 1382، صفحه 4-8

سید محسن حبیبی


چالش های اقتصادی محله های تاریخی شهر

دوره 1، شماره 2، اسفند 1379، صفحه 29-49

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ محمد تقی زاده مطلق (مترجم)