کلیدواژه‌ها = طراحی پایدار
معماری منظر پایدار در عمل

دوره 2، شماره 21 و 22، اسفند 1386، صفحه 61-75

محسن فیضی؛ مهدی خاک زند


شهرهای ساحل غربی آمریکا

دوره 1، شماره 6 و 7، خرداد 1381، صفحه 132-141

جان پونتر؛ محمد تقی زاده مطلق (مترجم)