کلیدواژه‌ها = مسکن اجتماعی
تجربه توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در مراکش

دوره 2، شماره 29 و 30، اسفند 1388، صفحه 20-28

گیتی اعتماد


باز هم در باب اسکان غیررسمی مورد شیرآباد زاهدان

دوره 1، شماره 9 و 10، اسفند 1381، صفحه 7-24

پرویز پیران


میلتون کینز: نگاهی نو به برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید

دوره 1، شماره 6 و 7، خرداد 1381، صفحه 142-153

پروین پرتوی (ترجمه و تلخیص)