کلیدواژه‌ها = حضور موثر مردمی
حضور موثر مردمی بستر احیای مناطق تاریخی شهرها

دوره 1، شماره 11، خرداد 1382، صفحه 76-89

سید عباس یزدانفر