کلیدواژه‌ها = عوامل آسیب رسان
زلزله، مدیریت بحران، طراحی محیط

دوره 1، شماره 18 و 19، خرداد 1384، صفحه 49-59

سهراب تکبیری


فرآیند مطالعات آسیب شناسی

دوره 1، شماره 12 و 13، آذر 1382، صفحه 88-96

شهرام شکوهی نیا