کلیدواژه‌ها = اقتصاد مهندسی
اقتصاد مهندسی ابزار طراحی نظام انگیزش نوسازی

دوره 1، شماره 15 و 16، شهریور 1383، صفحه 20-35

قاسم ملکی