کلیدواژه‌ها = نعمت آباد
نقش دارایی های محلی در حل معضلات بافتهای نابسامان شهری

دوره 3، شماره 31 و 32، شهریور 1389، صفحه 73-86

امیر محمد معززی مهرطهران؛ سارا امینی لاری