کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
نقش دارایی های محلی در حل معضلات بافتهای نابسامان شهری

دوره 3، شماره 31 و 32، شهریور 1389، صفحه 73-86

امیر محمد معززی مهرطهران؛ سارا امینی لاری


معرفی یک سند شهری: به سوی نوزایی شهری

دوره 1، شماره 6 و 7، خرداد 1381، صفحه 108-117

شهرزاد مهدوی