کلیدواژه‌ها = تراکم
زلزله، مدیریت بحران، طراحی محیط

دوره 1، شماره 18 و 19، خرداد 1384، صفحه 49-59

سهراب تکبیری


شکل شهر - زمین لرزه

دوره 1، شماره 17، آذر 1383، صفحه 74-81

فرح حبیب