کلیدواژه‌ها = شـهرک اکباتان
اکباتانی‌ها به دنبال حق به شهر: نگاهی به کنشگری شهری نوزاده در شهرک اکباتان

دوره 4، شماره 49 و 50، شهریور 1394، صفحه 239-247

محمد ایرانمنش؛ بهاره مختاری