بازآفرینی شهری کنش و بینشی جامع و یکپارچه در ساماندهی محدوده های هدف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری


عنوان مقاله [English]

A comprehensive and integrated vision and action targeting deprived urban neighbourhoods

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeid Izadi
  • Reza Feyzi