مدیریت هماهنگ شهری برای ساماندهی بافتهای فرسوده شهری (تجربه ساماندهی بافت فرسوده شهر آران وبیدگل)


عنوان مقاله [English]

Harmonizing urban management in the regeneration of urban distressed areas; the case of Aran and Bidgol istressed areas

نویسندگان [English]

  • Lotfollah Frouzandeh
  • Aliasgar Shirehpaz
  • Meghdad Namaki
  • Mahmoud Sarkari