متن سخنرانی جناب آقای مهندس روستا مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و دبیر کارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری آسیا - اقیانوسیه

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Mr Majid Rousta, The Secretary of the First Meeting of the Asia-Pacific Slum Upgrading Working Group

نویسنده [English]

  • Majid Rousta