متن سخنرانی دکتر عبدالهی وزیرمحترم شهرسازی جمهوری اسلامی افغانستان

نویسنده


عنوان مقاله [English]

متن سخنرانی دکتر عبدالهی وزیرمحترم شهرسازی جمهوری اسلامی افغانستان

نویسنده [English]

  • Hasan Abdollahi