سخنرانی دکتر علیرضا اسماعیل زاده نماینده هبیتات درایران و رئیس دفترکاهش سوانح مرکزاسکان ملل متحد (هبیتات)


عنوان مقاله [English]

سخنرانی دکتر علیرضا اسماعیل زاده نماینده هبیتات درایران و رئیس دفترکاهش سوانح مرکزاسکان ملل متحد (هبیتات)

نویسنده [English]

  • Alireza Esmaeel Zadeh