شاخص های شناسایی مناطق نابسامان شهری و مفاهیم مرتبط با آن

نویسنده


عنوان مقاله [English]

شاخص های شناسایی مناطق نابسامان شهری و مفاهیم مرتبط با آن

نویسنده [English]

  • Rahim Sarvar