گزارش از برنامه بهسازی و نوسازی و بازدید از پروژه محله خانی آباد


عنوان مقاله [English]

Khani-abad rehabilitation project