برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ گردشگری، رهیافتی کارآمد جهت تحقق گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

نویسندگان

چکیده

برای توسعۀ گردشگری تنها وجود جاذبه‌های گردشگری، منابع و فعالیت‌های اولیۀ دیگر کافی نیست؛ بلکه برنامه‌ریزی و مدیریت این بخش اهمیت به‌سزایی دارد. برنامه‌ریزی این بخش در نوع خود از پیچیده‌ترین انواع برنامه‌ریزی‌ها به‌شمار می‌رود. به این دلیل که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بوده و با محیط و عوامل سیاسی ارتباط تنگاتنگی دارد. لذا توسعۀ پایدار گردشگری نیازمند شناخت و توجه به تمامی ابعاد این فعالیت گسترده است. باید توجه داشت که رونق فعالیت گردشگری، بدون برنامه‌ریزی اندیشمندانه و بلندمدت، نه تنها به رشد و توسعۀ همه‌جانبه و پایدار مناطق و کشورها منجر نمی‌شود، بلکه موجب فرسایش تدریجی منابع، فعالیت‌ها و ابعاد زندگی انسانی می‌گردد و گردشگری را به تهدیدی برای توسعۀ پایدار منطقه تبدیل می‌نماید. در میان شهرهای تاریخی و مهم ایران، شهر یزد نیز به دلیل موقعیت نسبی و همچنین برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی فراوان و مطرح شدن به‌عنوان دومین شهر خشتی جهان از سوی سازمان بین‌المللی یونسکو، فرصت بی‌نظیری برای توسعۀ گردشگری به حساب می‌آید که تاکنون چندان مورد استفاده قرار نگرفته است و در صورت مدیریت اصولی می‌تواند پذیرای گردشگران مختلف باشد. از این رو، پژوهش حاضر در نظر دارد، فرصت بهره‌مندی از مزایای متعدد گردشگری در ابعاد مختلف را از طریق برنامه‌ریزی استراتژیک و با بهره‌گیری از اصول توسعۀ پایدارگردشگری و از طریق روش مطالعه موردی تبیین نماید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان با سنجش جاذبه‌های گردشگری و امکانات موجود، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و سپس برنامه‌ریزی برای توسعۀ آن‌ها و با اتکاء به برنامه‌ریزی راهبردی، بستری مناسب جهت توسعۀ امر گردشگری در سطح شهر فراهم آورد و با توسعه و بهره‌گیری مستمر از جایگاه فرهنگی- تاریخی شهر یزد، وجهۀ این شهر را به‌عنوان یک مقصد گردشگری در سطح ملی و فراملی تقویت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism development strategic planning, efficient approach to achieve sustainable tourism (Case Study: Yazd)

نویسندگان [English]

  • Marjan Montazeri
  • Naser Barati
چکیده [English]

Tourist attractions, resources and other initial activities are not enough only for tourism development; but the planning and management of this section have a special importance. Planning in this section itself is one the most complex types of programs and because of its different economic, social and cultural aspects which have a close relationship with political environment and factors. Therefore, sustainable tourism development requires knowledge and attention to all aspects of this extensive activity. It should be noted that the boom in tourism activity, without thoughtful and long-term planning, not only does not lead to the development of a comprehensive and sustainable regions and countries, but also causes the erosion of resources, activities and aspects of human life and tourism gradually, and converts tourism to a threat for region sustainable development. Among the important historical cities of Iran, Yazd, due to the relative position and also having natural, historical and cultural attractions and being introduced as the world’s second largest adobe city of the international organization UNESCO, which has been considered as a unique opportunity to develop tourism that so far there has been little used and systematic management can accept different tourists. Thus, this study intends to take advantage of multiple opportunities in various aspects of tourism through explaining strategic planning and sustainable development principles of tourism using the case study method. The results of this study show that examining of tourist attractions and available facilities, weaknesses, opportunities and threats and then planning to develop them and relying on the strategic planning providing an appropriate framework for the development of tourism in the city and development and continuous use of cultural-historical situation in Yazd, strengthened the city’s face as a tourist destination at national and international levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • Tourism
  • Tourism strategic planning
  • sustainable tourism
  • Yazd